.
Kilka słów o zasadach konkursu

1. Tak po prostu, zbliża się wiosna, później lato, życie Ci milo płynie, a Ty zbierasz sobie bony rabatowe Centrum Groomingu – im więcej, tym lepiej :)
2. Po zakończeniu konkursu okazuje się, że ze wszystkich aktywnych kolekcjonerów naszych bonów, właśnie TY znalazłaś/eś się w pierwszej trójce, która zgromadziła ich najwięcej :)
3. Bosssko, bo właśnie okazuje się, że wygrałaś/eś jeden z trzech zestawów nagród:
I. Bezpłatne wejście na seminarium i warsztaty na jedno z naszych dużych szkoleń (wartość 750zł) oraz 2 bony – 300zł na zakupy w Germapol s.c. oraz 300zł na zakupy w Botaniqa – łącznie 1,350zł
II. Bezpłatne wejście na seminarium i warsztaty na jedno z naszych dużych szkoleń (wartość 750zł) oraz 2 bony – 200zł na zakupy w Germapol s.c. oraz 200zł na zakupy w Botaniqa – łącznie 1,150zl
III. Bezpłatne wejście na seminarium i warsztaty na jedno z naszych dużych szkoleń (wartość 750zł) oraz 2 bony – 100zł na zakupy w Germapol s.c. oraz 100zł na zakupy w Botaniqa – łącznie 950zł.
4. Realizujesz swoją wygraną i nadal cieszysz się życiem :)

Ot i cała filozofia konkursu :)
Proste? Oczywiście, że proste.

No to do dzieła i zgarniaj nagrody, albo inni zrobią to za Ciebie!

 

Treść regulaminu

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Bony rabatowe – bony rabatowe opisane w Regulaminie przyznawania bonów rabatowych na szkolenia organizowane przez Centrum Groomingu, za wyjątkiem bonów wykluczonych z konkursu,
Bony wykluczone z konkursu
– bony rabatowe opisane w Regulaminie przyznawania bonów rabatowych na szkolenia organizowane przez Centrum Groomingu, takie jak: „Bon Urodzinowy”, „Bon Na Przyszłość” i wszystkie rodzajów „Bonów Rewanżowych”,
Organizator – firma Centrum Groomingu, organizator konkursu „AKTYWNY GROOMER”,
Regulamin konkursu – niniejszy regulamin konkursu „AKTYWNY GROOMER”,
Regulamin bonów rabatowych Centrum Groomingu – odrębny „Regulamin przyznawania bonów rabatowych na szkolenia organizowane przez Centrum Groomingu”.

§1
Informacje ogólne.

 1. Organizatorem konkursu AKTYWNY GROOMER jest firma Centrum Groomingu.
 2. Partnerami konkursu są firma Germapol s.c. oraz firma Botaniqa.
 3. Celem konkursu jest wzrost jakości świadczonych usług groomerskich w Polsce poprzez zachęcenie groomerów do rozwoju i kształcenia w szerokim zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na najwyższym poziomie.
 4. Każda uczestnik konkursu potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
 5. Konkurs trwa w terminie od 08.03.2015r. do 31.12.2015r.

§2
Zasady konkursu

 1. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga dokonywania odrębnego zgłoszenia.
 2. W konkursie ma prawo wziąć udział każda osoba, która otrzymała od Centrum Groomingu minimum pięć bonów rabatowych, opisanych w Regulaminie bonów rabatowych Centrum Groomingu.
 3. W czasie trwania konkursu Organizator prowadzi rejestrację wszystkich wydanych przez siebie bonów rabatowych.
 4. Po zakończeniu konkursu Organizator podliczy wszystkie bony, jakie zostały przyznane każdej osobie.
 5. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zgromadziła największą liczbę bonów rabatowych.
 6. W przypadku zebrania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby bonów rabatowych, o wygranej decyduje w następującej kolejności:
  a) liczba zebranych bonów „Polecam Centrum Groomingu 1”
  b) liczba zebranych bonów „Polecam Centrum Groomingu 2”
  c) liczba zebranych bonów „Uznaniowych”
  d) losowanie
 7. Nagrody zostaną przyznane trzem pierwszym osobom, które zgromadzą największą liczbę bonów rabatowych zgodnie z par. 2 pkt. 6.

§3
Nagrody w konkursie

 1. Nagroda za miejsce 1-wsze:
  Bon „Wejściówka gratis 1” – bezpłatne wejście na dowolne 2-dniowe szkolenie* (seminarium i warsztaty) organizowane przez Centrum Groomingu,
  Bon „Germapol 300” – bon o wartości 300 zł na jednorazowe zakupy w firmie Germapol s.c.,
  Bon „Botaniqa 300” – bon o wartości 300 zł na jednorazowe zakupy w firmie Botaniqa.
 2. Nagroda za miejsce 2-gie:
  Bon „Wejściówka gratis 1” – bezpłatne wejście na dowolne 2-dniowe szkolenie* (seminarium i warsztaty) organizowane przez Centrum Groomingu,
  Bon „Germapol 200” – bon o wartości 200 zł na jednorazowe zakupy w firmie Germapol s.c.,
  Bon „Botaniqa 200” – bon o wartości 200 zł na jednorazowe zakupy w firmie Botaniqa.
 3. Nagroda za miejsce 3-cie:
  Bon „Wejściówka gratis 1” – bezpłatne wejście na dowolne 2-dniowe szkolenie* (seminarium i warsztaty) organizowane przez Centrum Groomingu,
  Bon „Germapol 100” – bon o wartości 100 zł na jednorazowe zakupy w firmie Germapol s.c.,
  Bon „Botaniqa 100” – bon o wartości 100 zł na jednorazowe zakupy w firmie Botaniqa.

* – szkolenie, w trakcie którego głównym prowadzącym jest gość spoza granic Polski. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Centrum Groomingu w celu uzyskania wyjaśnień.

§4
Zasady realizacji nagród

 1. Zasady postepowania w celu realizacji wygranych.
  a ) Realizacja bonu „Wejściówka gratis 1” – po rozpoczęciu zapisów na wybrane przez siebie szkolenie należy skontaktować się z Centrum Groomingu w celu dokonania rejestracji i uzyskania akceptacji na wykorzystanie bonu.
  b) Realizacja bonów „Germapol 300”, „Germapol 200”, „Germapol 100”, „Botaniqa 300”. „Botaniqa 200” i „Botaniqa 100” – posiadacz bonu zobowiązany jest do:
  I) przygotowaniu zamówienia o wartości nie przekraczającej wartości bonu,
  II) uzyskaniu potwierdzenia w firmie Germapol lub Botaniqa, iż wybrany towar jest dostępny,
  III) kontaktu mailowego lub telefonicznego z Organizatorem w celu deklaracji wykorzystania bonu i uzyskania akceptacji Organizatora,
  IV) po uzyskaniu akceptacji Organizatora przesłania mu precyzyjnego zamówienia drogą mailową i oczekiwanie na realizację zamówienia.
 2. W przypadku chęci złożenia zamówienia w firmie Grmapol s.c. lub Botaniqa na kwotę wyższą, niż wartość posiadanego bonu, należy skontaktować się z Organizatorem w celu uzgodnienia indywidualnych warunków jego realizacji.
 3. Deklarację wykorzystania bonów „Germapol 300”, „Germapol 200”, „Germapol 100”, „Botaniqa 300”. „Botaniqa 200” i „Botaniqa 100”należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu ich ważności.
 4. W przypadku złożenia deklaracji po terminie ważności bonów, Organizator takiej deklaracji nie przyjmie i bon staje się nieważny.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie bony przyznawane są imiennie i nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią.
 2. Wszystkie bony można wykorzystać tylko jeden raz. Po wykorzystaniu bonu, automatycznie traci on bezpowrotnie swoją ważność.
 3. Bony nie ulegają zamianie na gotówkę, żaden inny ekwiwalent, ani nie podlegają zamianie na inne bony.
 4. Daty ważności bonów:
  a) Bon „Wejściówka gratis 1” posiada termin ważności do dnia 31.12.2016r.
  b) Bony „Germapol 300”, „Germapol 200”, „Germapol 100”, „Botaniqa 300”. „Botaniqa 200” i „Botaniqa 100” posiadają termin ważności do dnia 31.03.2016r.
 5. Bon niewykorzystany w terminie jego ważności bezpowrotnie traci swoją ważność.
 6. Centrum Groomingu zastrzega sobie prawo do anulowania każdego bonu w przypadku, jeśli zostanie stwierdzone działanie na szkodę Centrum Groomingu lub jakiejkolwiek osoby bezpośrednio z nim związanej (osoby organizującej lub osoby prowadzącej szkolenia), a także w uzasadnionych przypadkach takich jak np. udowodnione działanie na szkodę zwierząt, łamanie praw autorskich wszelkich własności intelektualnych, wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Centrum Groomingu, łamanie regulaminu szkoleń Centrum Groomingu.
 7. Każdy posiadacz bonu rabatowego wyraża zgodę, na zamieszczenie tej informacji na stronach należących do Centrum Groomingu oraz w portalu społecznościowym Facebook. Informacja ta posiada charakter wyłącznie marketingowy i zawiera imię i nazwisko oraz rodzaj przyznanego bonu. Posiadacz bonu ma prawo do cofnięcia powyższej zgody.
 8. Tymczasowo regulamin dostępny jest na grupie „Grooming Naszą Pasją” na portalu Facebook.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 08.03.2015r. do 31.12.2015r.

 

Powyższy „Regulamin konkursu AKTYWNY GROOMER” stanowi własność intelektualną Centrum Groomingu. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie jego całości lub części, wykorzystanie i publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Centrum Groomingu jest zabronione. W przypadku stwierdzenie naruszenia praw autorskich, którymi objęty jest niniejszy regulamin, podmiot odpowiedzialny za ich naruszenie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na drodze sądowej i wobec niego zostaną wyciągnięte wszelkie możliwe konsekwencje.